Palisády

ECO LINE palisádysú odolné voči hnilobe, neznečistujú životné prostredie.
1 bežný meter = +/- 13ks